Historia

Röstastugan


i Tänndalen


Härbret i Medskogsbygget öster om Funäsdalen.

Affärsfastigheten i Funäsdalen där restaurangen Gamla Weras nu finns

Röstastugan är ett rustikt äldre modernt fritidshus uppfört 1951 av timmer från ett härbre i östra Funäsdalen.


Köpman Helge och Wera Nilson uppförde stugan som sommarvistelse för sina tre barn, Inger, Per-Olof och Peter .


Idag ägs stugan av oss två bröder efter att Inger tillsammans med sin man 1985 byggde en stuga på grannfastigheten.


Idag finns namnet Wera kvar som "Gamla Wera´s Krog" nere i Funäsdalen där de hade sin affär.


Stugan moderniserades och vinterbonades under senare delen av 80-talet.

Vera & Helge

Wera och Helge i Tänndalen